2018. gada 16. jūl.

2018. gada 2. jūl.

Pasākumi jūlija mēnesī

2.-30.07.

“Vasaras ogas ziemas priekam”
Tematiska izstāde

2.-30.07.

“Viss joprojām ir tepat līdzās…”

Rakstniekam Aivaram Kļavim - 65

2.-30.07.

“Grāmata melnā tērpā”
Izstāžu cikla “Grāmata ietērpta…” izstāde

2.-30.07.

Starp diviem dzirnakmeņiem
1939-1953
Izstāžu cikla “Ceļā uz Latvijas simtgadi” izstāde

27.07.

“Lasīt – nozīmē lidot…”
Jauno grāmatu diena


2018. gada 26. jūn.

Apmeklētāju ievērībai!

Izmaiņas darba laikā jūlijā:Sakarā ar Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem:

7.jūlijā - 11.00 - 15.00 
9.jūlijā - bibliotēka  slēgta2018. gada 21. jūn.

Bibliotēkas darba laiks:


22.jūnijā - 11.00 - 17.00
23.jūnijā - slēgts

2018. gada 4. jūn.

Profesionālās pilnveides mācību seminārs

31. maijā Dagdas novada tautas bibliotēkas darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides mācību semināru "Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada bibliotekāriem", kas norisinājās Latgales Centrālajā bibliotēkā.

Mācību semināra teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīja speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Bibliotēku attīstības centra speciāliste Kristīne Deksne sniedza saturīgu informāciju par bibliotēku lomu un iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, uzsverot indivīdu, iestāžu un organizāciju līdzdalību ilgtspējīgas vides un sabiedrības veidošanā.
Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane dalījās pieredzē mūsdienīgu bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu rīkošanā dažādām lasītāju auditorijām.
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa sniedza padomus lasītveicinošu pasākumu īstenošanā, spēļu elementu izmantošanā bērnu lasīšanas motivācijas sekmēšanai.
Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts sniedza informāciju par pārdomātas, stratēģiskas komunikācijas un pakalpojumu popularizēšanas īstenošanas iespējām bibliotēkā.

2018. gada 1. jūn.

Pasākumi jūnija mēnesī6.06.
plkst. 15.00
“Ar radošām idejām iesoļojam vasarā”

Tematiska pēcpusdiena
Idejas radoši pavadīt vasaras brīvlaiku

29.06.
“Dodies ceļojumā cauri lappusēm…”
Jauno grāmatu diena


1.-29.06.

“Mīli dabu”
Izstāde veltīta Starptautiskajai dabas aizsardzības dienai

1.-29.06.

“Cilvēku savstarpējās attiecības
 Ē.M. Remarka darbos”

Izstāde vācu rakstniekam Ē.M.Remarkm - 120

1.-29.06.

“Divu cilvēku dzīves saplūst vienā…”
Tematiska izstāde par kāzām
1.-29.06.

“Grāmata dzeltenā tērpā”
Izstāžu cikla “Grāmata ietērpta…” izstāde

1.-29.06.

“No demokrātijas uz autoritārismu”
1920-1938
Izstāžu cikla “Ceļā uz Latvijas simtgadi” izstāde