2018. gada 1. marts

Laipni gaidīti!

Pasākumi marta mēnesī


N.p.k.
Norises laiks
Pasākuma nosaukums
1.
15.03.
plkst. 15.00

“Krāsosim oliņas raibas”
Prezentācija  idejas olu krāsošanai

2.
15.03.
plkst. 15.30

“Pavasara saulgriežu ieražas”
Tematiska pēcpusdiena
(Lieldienu ticējumi, rotaļas, mīklas)

3.
29.03

Jauno grāmatu diena

4.
1.-30.03.

“Kad idejas tiek īstenotas…” Konstantinovas sieviešu klubiņa “Veiksme” darinājumu izstāde

5.
1.-30.03.

“Skaistumam un iedvesmai”
literatūras izstāde

veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai

6.
1.-30.03.

“Reālisma un romantisma savijums”
literatūras izstāde

Rakstniekam Kārlim Ieviņam - 130

7.
1.-30.03.

“Cilvēka attiecību trauslā pasaule Gunāra Priedes lugās”
literatūras izstāde

Dramaturgam Gunāram Priedem - 90

8.
1.-30.03.

“Lielā diena – vasaras vārtu vērēja”
literatūras izstāde veltīta Lieldienām

9.
1.-30.03.

“Grāmata zaļā tērpā”
Izstāžu cikla “Grāmata ietērpta…” izstāde


2018. gada 24. febr.

Pilsoniskā audzināšana un latviskā dzīvesziņa

Avots: 

21. februārī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā uz kārtējo semināru tika pulcināti reģiona bibliotēku darbinieki. 
Šoreiz semināra tēma bija: „Pilsoniskā audzināšana un latviskā dzīvesziņa - personīgā pieredze, diskusija un radošā darbnīca.”
Seminārā šo tēmu izklāstīja Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” skolotājas
Aina Rihlicka un Ilona Eisaka.
Pēc tam norisinājās radošā darbnīca „Tautiskas lelles pagatavošana”.
Pateicamies skolotājām par ieguldīto darbu.
Novadu bibliotekāres izteica vēlēšanos šo veiksmīgi iesākto sadarbību labprāt turpināt.

Anna Bartuša, 
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre

2018. gada 23. febr.

Jaunieguvumi Dagdas novada bibliotēkā februāra mēnesī

Latviešu oriģinālliteratūra

Tulkotā daiļliteratūra

Daiļliteratūra krievu valodā

Bērnu literatūra

Nozaru literatūra

2018. gada 2. febr.

Literatūras izstādes 2018.gada februārī

"Sirds mīlas taktī dej!"
veltīta Valentīndienai

"Fakti par un ap suņiem"

"Grāmata oranžā tērpā"
izstāžu cikla "Grāmata ietērpta ..." izstāde

"Mūžīgās ilgas pēc laimes"
dzejniecei Ārijai Elksnei - 90
"Brīdis, kad dvēsele uzzied"
dzejniecei Martai Bārbalei - 85

2018. gada 2. janv.

Literatūras izstādes 2018.gada janvārī

Tematiska izstāde "Brīnums ar četrām ķepām: suns latviešu folklorā"

Literatūras izstāde "Cilvēka rakstura pasaule"
Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim - 155

Literatūras izstāde "Rakstīšana ir mans dzīvesveids"
Rakstniecei Anitai Liepai - 90

Izstāde "Cerību ugunskuri"
Veltīta 1991.gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai