2017. gada 13. maijs

"Manai māmiņai"

Māte mums katram jau no dzimšanas brīža ir vistuvākais, vismīļākais cilvēks pasaulē. Mātes paspārnē bērns jūtas stiprs un aizsargāts. Mātes mīlestības spēks ir bezgalīgs. Mātes mīlestība iedvesmo un palīdz pārvarēt šķēršļus.
Tuvojoties Mātes dienai, 12. maijā radošajā darbnīcā "Manai māmiņai" bērni veidoja dāvanu māmiņai – labo vārdu puķi, kur bērni rakstīja, kāpēc mīl savu māmiņu.
2017. gada 2. maijs

Bibliotēkas darba laiks svētku dienās

3. maijs - 11.00-17.00
4. maijs - slēgta
5. maijs - slēgta
6. maijs - 11.00-16.00
7. maijs  - slēgta

Literatūras izstādes 2017.gada maijā

Izstāde "Latgales latviešu kongress 1917. gadā"

Izstāde "Baltā galdauta svētki"

Izstāde "Starp divām rītausmām"
A.Dziļuma 110. atceres dienai

"Mani darba gadi ir mans mūžs..."

28. aprīlī bibliotēkā notika tematisks pasākums "Mani darba gadi ir mans mūžs...". Bibliotēkas vadītāja Marija Aņisimova, kas bibliotēku darbam veltījusi 41 gadu savas dzīves, devās pelnītā atpūtā.

Mēs sakām paldies par Jūsu devumu un vēlam no sirds izbaudīt pelnīto atpūtu!

2017. gada 13. apr.

Bibliotēkas darba laiks svētku dienās

13. aprīlī - 11.00-17.00


14. aprīlī - slēgta


15. aprīlī - slēgta


16. aprīlī - slēgta


17. aprīlī - slēgta

"Lieldienu jampadracis"

12. aprīlī bibliotēkā bērni piedalījās "Lieldienu jampadracī" - vieni minēja krustvārdu mīklu par Lieldienām, citi mēģināja sarindot tautasdziesmas pareizā secībā, bet paši mazākie aizrāvās ar krāsošanu.
Paldies par atsaucību un piedalīšanos!

2017. gada 3. apr.

E-prasmju nedēļa 2017

          E-prasmju nedēļas ietvaros individuālās konsultācijas Dagdas novada bibliotēkā izmantoja 9 apmeklētāji.

Pēc vecuma:

  • līdz 24 gadiem - 2
  • 25-54 - 3
  • 55-64 - 2
  • 65 un vairāk - 2

Pēc nodarbošanās:
  • studenti/skolēni - 2
  • strādājošie - 4
  • pensionētie - 2
  • bezdarbnieki - 1