2020. gada 15. okt.

 

      Grāmatas ”Dienvidlatgalē austās segas” atvēršana

 


 8. oktobrī grāfu Plāteru pils pagalmā notika Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izdotās grāmatas "Dienvidlatgalē austās segas" svinīga atvēršana. Klātesošos uzrunāja grāmatas autore, mākslas vēsturniece Daina Kraukle.

     Daina Kraukle ir teikusi: “Līdz šim Latvijas dienvidu pierobežas novadu amatnieku veikums ir maz pētīts. Pētījuma pamatā ir segu kolekcija (204 segas), kas 2003. gadā bija eksponētas Krāslavā. 2015. gadā Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs rīkoja ekspedīciju, kuras laikā izvaicāja audējas par izmantotajiem darbarīkiem, materiāliem, audumu tehnikām u.c. Lielākā daļa aptaujāto audēju ir mājamatnieces un algotu audējas darbu nekad nav strādājušas. Pārsvarā segas tapušas ģimenes vajadzībām, dāvanām. Aušana lielākoties notikusi ziemas periodā, kad tika apdarīti lielie lauka darbi. Amata prasmes audējas apguvušas jau bērnībā, kad viņām tās ierādījušas mātes vai vecmāmiņas. Dažas no audējām ir strādājušas tik ražīgi, ka, varējušas pa kādai segai pārdot kaimiņiem vai draugiem. Iespēja tikties ar audējām ir nenovērtējama, jo ļāva ieraudzīt un dziļāk saprast gan vidi, gan darba paņēmienus, gan pašu mājamatnieču dvēseli. Man Latgale allaž šķitusi kā Latvijas enerģijas avots. Ceru, ka grāmatā apkopotais ļaus audēju nākamajām paaudzēm smelties iedvesmu un radīt jaunus interesantus darbus."

    Kolekciju veido segas, kas darinātas Asūnes, Aulejas, Ezernieku, Indras, Izvaltas, Kombuļu, Robežnieku, Skaistas, Svariņu, Šķaunes un Šķeltovas pagastos.

    Izdevumu bija iespējams iegādāties gan bibliotēkām, gan jebkurai ieinteresētai personai.

    Liels prieks un pateicība, ka bija iespēja piedalīties šajā pasākumā arī Dagdas novada bibliotēku pārstāvjiem!

 

2020. gada 8. okt.

” 100 piedzīvojumi manā dzīvē…”


     No 1. septembra līdz 29. septembrim Dagdas novada bibliotēkā tika rīkota Asūnes pagasta iedzīvotājas  Annas Malinovskas krūzīšu kolekcijas izstāde ” 100 piedzīvojumi manā dzīvē…” Šajā laikā visi interesenti varēja aplūkot šo brīnišķīgo izstādi.

     Šī brīnumjaukā sieviete 30. septembrī apciemoja mūsu bibliotēku, lai dalītos savos piedzīvojumos, kuru laikā viņa tika pie šīm skaistajām krūzītēm. Doma par krūzīšu kolekcionēšanu atnāca pavisam nejauši. Apskatot kādu citu krūžu kolekciju, tā ļoti viņai iepatikusies. Šī izstāde bija apbrīnas pilna. Annai ienāca prātā doma, kāpēc lai es pati nekrātu krūzes. Domāts, darīts! Tā pamazām, soli pa solītim tapa krūzīšu kolekcija.

      Mums tika arī izstāstīts, cik daudz dzīvē šī sieviete ir ceļojusi un kā iegādājusies jaukās krūzītes. Tāpat izklāstīts par to, ka krūzītes bija arī pirktas un dāvinātas. Tā kolekcionētāja ir tikusi tuvu pie 150 krūzītēm. Par to mums ir liels prieks, ka tās tika arī pie mums uz bibliotēku, lai priecētu citus.

      Vēlētos pateikt lielu paldies Annai Malinovskai par patīkamo tikšanos   un jauko sarunu!

      Novēlam, lai rodas iedvesma un vēlēšanās vēl kādam hobijam, ar kuru mēs labprāt gaidīsim ciemos uz izstādi mūsu bibliotēkā!

     


Iepazīsim Dagdas novadu

Katru mēnesi Dagdas novada bibliotēkā ir skatāma izstāžu cikla “Iepazīsim Dagdas novadu” izstāde. Septembra mēnesī bibliotēka  apmeklētājiem piedāvāja iepazīties ar Asūnes pagastu.2020. gada 6. okt.

2020. gada 5. okt.

 

4.oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena.