2021. gada 9. apr.

Dagdas novada bibliotēkas darbinieku dalība dažādos pasākumos marta mēnesī :

 

04.03.

LNB kursi “Informācijas drošība bibliotēkā”

05.03.

Krāslavas novada bibliotēkas ikmēneša tiešsaistes konsultācijas.

05.03.

 

Tiešsaistes tikšanās “Saule piemiedza ar tulpes aci”. Saruna ar grāmatas “Tikšanās uz siržu laipas” autori Egitu Terēzi Jonāni.

10.03.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta “Zenit stāsti” seminārs.

15.03.

 

“Vecāku izdegšanas sindroms un ar to saistītās emocionālās izjūtas”.

18.03.

 

Tiešsaistes atvērtās lekcijas publisko bibliotēku darbiniekiem.

19.03.

 

LNB rīkotā Domnīca

23.03.

 

     Digitālās nedēļas ietvaros Krāslavas NCB rīkotā tiešsaistes tikšanās ar Swedbank pārstāvjiem “Finanšu drošība digitālajā vidē.”

23.03.

 

     Eiropas Digitālās nedēļas Latvijā ietvaros LNB rīkotā tiešsaistes nodarbība “Zināšanu krātuves un kas tajā atrodams”.

23.03.

 

     Eiropas Digitālās nedēļas Latvijā ietvaros LNB rīkotā tiešsaistes nodarbība “Digitālo resursu saturs, iespējas, pamācības”.

24.03.

 

     Zināšanu tests Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku darbiniekiem ar iztirzājumu tiešsaistē “Digitālā novadpētniecība”.

25.03.

 

     Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku darbinieku digitālo un IT drošības pamatprasmju novērtēšanaDatorzinības un informācijas tehnoloģiju drošība”.

25.03.

 

     Eiropas Digitālās nedēļas Latvijā ietvaros LNB rīkotā tiešsaistes nodarbība “Sabiedrības iesaiste kultūrvēstures materiālu digitalizācijā”.

26.03.

 

Digitālās kolekcijas apskats Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki”.

31.03.

 

“Virtuālā trešdiena bibliotekāriem”.

 


2021. gada 8. apr.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS APRĪLIM

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

19.04.-25.04.

„Neviens draugs nav uzticamāks par grāmatu”

/ E. Hemingvejs /

 

     Izstāde  veltīta grāmatai un tiek piedāvāta Bibliotēku nedēļas ietvaros, aicinot lasītājus atcerēties nepelnīti aizmirstas un nenovērtētas grāmatas.

01.04.-29.04.

„Latviskuma apzinātājam – rakstniekam Jānim Veselim 125”

Literatūras izstāde

     Atzīmējot latviešu rakstnieka Jāņa Veseļa 120 gadu jubileju/01.04.1896. – 18.05.1962./, tematiskā literatūras izstāde iepazīstina ar rakstnieka dzīvi un daiļradi.

23.04.

“Iesakām izlasīt!”

Jauno grāmatu diena

 

     Mērķis - informēt  bibliotēkas apmeklētājus ar jaunieguvumiem.

22.03.-10.04.

Izstāžu cikls „Latviešu gadskārtu svētki - Lieldienas”

„Nāc, nākdama Liela diena”

Tematiska izstāde

     Tematiska literatūras izstāde atspoguļo latviešu tautas Lieldienu tradīcijas ar mērķi paplašināt bibliotēkas lietotāju  zināšanas par gadskārtu svētkiem.

01.04.

“Lieldienas”

Virtuāli tematiska izstāde

    Virtuāls grāmatu apskats par tēmu “Lieldienas”.

11.04. – 29.04.

Izstāžu cikls „Latviešu gadskārtu svētki - Jurģi”

„Ai, Jurģīti, Ūsenīti…”

Tematiska izstāde

     Tematiska literatūras izstāde atspoguļo latviešu tautas pavasara svētku Jurģu ( Ūsiņu) tradīcijas ar mērķi paplašināt bibliotēkas lietotāju  zināšanas par gadskārtu svētkiem.

19.04.-23.04.

“Kāpēc man ir vajadzīga bibliotēka?”

aptauja

     Bibliotēkas lietotāju aptauja tiek piedāvāta Bibliotēku nedēļas ietvaros

01.04.-29.04.

“Nav lielākas laimes par apziņu, ka tavi līdzcilvēki tevi mīl, just, ka tava klātiene bagātina viņu dzīvi”

/Šarlotei Brontē/

Literatūras izstāde

Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē –205” (1816-1855)

 

01.04.-09.04.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena.

Bērnu grāmatu izstāde

     Mīlestība  pret grāmatām un lasīšanu  bērniem tiek ielikta jau ģimenē.  Iepazīšanās ar grāmatu sākas ar attēliem, pasaku lasīšanu vakaros, vēlāk vecāki palīdz iemācīties burtus, lasīt pirmos vārdus. 

   Atzīmējot Starptautisko bērnu grāmatu dienu, aicinām pārbaudīt savas zināšanas par to, cik labi tad Jūs pazīstat bērnu grāmatas?

 

01.04.-09.04.

“Jautājumi par un ap bērnu literatūru!?”

 

2021. gada 1. apr.

2.aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmata dienu!

 

     Vairākās pasaules valstīs pēc Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes (SBJLP) aicinājuma 2. aprīlis ir Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Šī diena tiek atzīmēta kopš 1967. gada, veltot to visā pasaulē zināmo bērnu pasaku grāmatu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam, kuram 2. aprīlī ir dzimšanas diena.

   Katru gadu kāda no SBJLP dalībvalstīm izvēlas tēmu un uzaicina kādu valstī pazīstamu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem, savukārt mākslinieks uzzīmē atbilstošu plakātu.  2021.gadā tas uzticēts Amerikas Savienotajām valstīm. 

https://www.ibby.org/awards-activities/activities/international-childrens-book-day/2021-icbd-united-states

  Mīlestība  pret grāmatām un lasīšanu  bērniem tiek ielikta jau ģimenē.  Iepazīšanās ar grāmatu sākas ar attēliem, pasaku lasīšanu vakaros, vēlāk vecāki palīdz iemācīties burtus, lasīt pirmos vārdus. 

   Atzīmējot Starptautisko bērnu grāmatu dienu, aicinām pārbaudīt savas zināšanas par to, cik labi tad Jūs pazīstat bērnu grāmatas?

"Jautājumi par un ap bērnu literatūru!?" 

2021. gada 16. marts